FN's verdensmål

Når vi på Solina Denmark har valgt at arbejde med verdensmålene, er det for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Verdensmål nr. 12: Ansvarlig forbrug og produktion, er en naturlig del af vores forretning. Vi ønsker at gøre en forskel i samarbejde med kunder, leverandører og medarbejdere. I det følgende kan I læse om, hvad vi gør og hvad vores mål er.

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Vi reducerer klimapåvirkninger:
- Bruger el genereret af solceller (2022)
- Anvender LED belysning på hele sitet i Stilling
- Udvikler fødevarer af plantebaserede materialer 

- Vi bruger 75% grøn strøm (2023) 


Delmål 12.3: Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Vi reducerer madspild:
- Producerer fødevarer med lange holdbarheder

   

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Vi arbejder cirkulært på vores emballage del:
- Genbruger 1/3 af vores ”affald”
- Anvender papkasser og papcontainere, der er produceret af genbrugspap
- Anvender pakkematerialer af plast designet til genanvendelse
    

Delmål 12.6:  Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Bæredygtighed er i centrum af vores strategiplan:
- Vi afrapporterer årligt Communication on progress rapport til UN global compact
- Vi er ISO 45001 certificeret og ISO 14001 miljøcertificeret samt laver CO2-regnskaber årligt 


Delmål 12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Vi deler viden om bæredygtighed:
- Afholder kundeseminarer med fokus på bæredygtige fødevarer
- Deler viden til kunder gennem marketingsmaterialer og salg
- Påvirker vores medarbejdere til miljørigtige tiltag ex. undgå madspild og affaldssortering

 

Læs mere om bæredygtighed med fokus på emballage